A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Møteplan 2020

Politiske møter starter kl. 09.00. Møter i kommunestyret holdes fortrinnsvis i AKSET Kultur- og skolesamfunn, øvrige politiske møter holdes på Inderøy Rådhus.

Utvalg jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Kommunestyret 30 (tema) 24     11 (kl. 17) 19   24 3 (tema) 

12

4 7
Formannskap 15 12, 28 20, 26 3, 8, 1724,  29 15, 25 5   19 3, 16 21 18, 23  
Hovedutvalg natur 13 10 16 Avlyst 27   2   17 14 19 - Ref.saker 16 14
Hovedutvalg folk 13 10 16 Avlyst 27   3   18 15 20 17 14
Administrasjonsutvalg (ADU)           5     16   18  
Arbeidsmiljøutvalg (AMU)                        
Eldres råd   7     29       11 30 13  
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne    7     29       11 30 13  
Kontrollutvalg 14   20 Avlyst   14     27   29    
Trafikksikkerhetsutvalg     16 Avlyst 24               14
Valgstyret                        

Link til innkalling/protokoller vil bli lagt på dato fortløpende. Innsynsmodul politiske utvalg finnes her

Skjema