A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Møteplan 2021

Politiske møter starter kl. 09.00. Møter i kommunestyret holdes fortrinnsvis i AKSET Kultur- og skolesamfunn, øvrige politiske møter holdes på Inderøy Rådhus.

 

Utvalg  Jan   Feb   Mar   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret 25   8, 15     14     6 29   13
Formannskap

3, 4, 5,
7, 11, 1522

19 1526 1523   4, 18   27 24 22, 29 19, 29 20
Hovedutvalg natur 18 4, 15 22 19 31     23 20 18 15  
Hovedutvalg folk 19 16 23 20   1   24 21 19 16  
Administrasjonsutvalg (ADU) 22 19 1526 23   4   27 24   19  
Arbeidsmiljøutvalg (AMU)                 16   10 10
Eldres råd     16   28       17   12  

Råd for likestilling av mennesker 
med nedsatt funksjonsevne

    16   28       17   12  
Kontrollutvalg 12   16   11     31     2  

Trafikksikkerhetsutvalg

                  7    
Valgstyre     26   28 4, 18     14      
Utvalg for lokale stedsnavn                     9  

 

Link til innkalling/protokoller vil bli lagt på dato fortløpende. Innsynsmodul politiske utvalg finnes her.

Skjema