A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Kurset er lagt opp over tre dager med overnatting.

Bli med på kurs! Kurset arrangeres påJægtvolden Fjordhotell, Inderøy 30. september–2. oktober 2022.Vi møtes fredag formiddag og avslutter søndag etter lunsj.

Deltakeravgiften er 1000 kr. per par for kost og losji. Reiseutgifter med billigste transportmiddel over 1000 kr. per par dekkes gjennom en tilskuddsordning.

Arrangører: Møteplass for mestringi Midt-Norge er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge HF, Molde kommune,Stiftelsen Trondhjems Hospital,Nasjonalforeningen for folkehelsen og Aldring og helse. Fagansvarlig for kurset er Grethe Kirknes Rostad og Arne Okkenhaug, Seksjon alderspsykiatri, Sykehuset Levanger, HNT HF.

For påmelding, se www.aldringoghelse.no/demens/parorende/moteplass-for-mestring/

Påmeldingsfrist 18. august 2022 

Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til:
Arne Okkenhaug, Seksjon alderspsykiatri, Sykehuset Levanger HNT HF Telefon: 74 09 86 05 E-post: arne.okkenhaug@hnt.no
Grethe Kirknes Rostad, Seksjon alderspsykiatri, Sykehuset Levanger HNT HF Telefon: 74 09 86 05E-post: grethekirknes.rostad@hnt.no
Celine Haaland-Johansen, Aldring og helse Telefon: 93 08 9398 E-post: mestringskurs@aldringoghelse.no

Les mer her: Aldring og helse

Tips en venn  Skriv ut