A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skøyteløperne, kl 2

Mulighetsstudie- Inderøy Oppvekst og KulturSenter

Mulighetsstudiet presentert for styringsgruppen.

Styringsgruppen i forprosjekt Inderøy Oppvekst og Kultur Senter (IOKS)  Bygg vedtok  i møte i juni 2013, at det skulle gjennomføres en utredning - en mulighetsstudie - med fokus på innholdet i IOKS. Oppstartsmøtet ble avholdt 5.september med deltakere fra Inderøy kulturhus, Inderøy vgs, Inderøy ungdomsskole, Sakshaug skole, Inderøy kulturskole, biblioteket og rådmannens stab.

Utredningen har pågått i 6 uker.

Onsdag 30.oktober ble mulighetsstudiet presentert for styringsgruppen.

Dokumentet vil ligge ved skolestruktursaken som skal behandles i fylkestinget i desember.

Les dokumentet her

 

Skjema