A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Enhet Plan, landbruk og miljø

Enhet for plan, landbruk, miljø har ansvar for følgende funksjoner i Inderøy kommune:

  • Arealplanlegging
  • Byggesaksbehandling
  • Kart og oppmåling
  • Landbruksforvaltning
  • Viltforvaltning
  • Miljø/forurensing

Enheten har kontorer i 1. etasje i Inderøy Rådhus.

Ansatte ved plan, landbruk og miljø:

 

Navn

Telefon

Epost

Enhetsleder, planlegging

Kristin Volden  

74124281

kristin.volden@inderoy.kommune.no

Oppmåling, matrikkelføring

Jarle Rennan

74124285

jarle.einar.rennan@inderoy.kommune.no

Byggesak

Brit A. Haugan

74124280

brit.alvhild.haugan@inderoy.kommune.no

Tilsyn byggesak, forurensning og klima Gjermund Gomo 74124540 Gjermund.Gomo@inderoy.kommune.no

Arealplanlegging

Kristin Bjerke Denstadli 

74124296

kristin.bjerke.denstadli@inderoy.kommune.no

Landbruk

Ketil Verdal

74124288

ketil.verdal@inderoy.kommune.no

Landbruk/miljø

Bjørn Bakkhaug

74124543

bjorn.bakkhaug@inderoy.kommune.no