error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Enhet Plan, landbruk og miljø

Enhet for plan, landbruk, miljø har ansvar for følgende funksjoner i Inderøy kommune:

  • Arealplanlegging
  • Byggesaksbehandling
  • Kart og oppmåling
  • Landbruksforvaltning
  • Viltforvaltning
  • Miljø/forurensing

Enheten har kontorer i 1. etasje i Inderøy Rådhus.

Ansatte ved plan, landbruk og miljø:

 

Navn

Telefon

Epost

Enhetsleder, planlegging

Audhild Synnøve Slapgård

41200361

audhild.synnove.slapgard@inderoy.kommune.no

Oppmåling, matrikkelføring

Jarle Rennan

97985650

jarle.einar.rennan@inderoy.kommune.no

Byggesak

Brit A. Haugan

98908975

brit.alvhild.haugan@inderoy.kommune.no

Byggesak og plan Eva Kristine Letnes 47691388 eva.kristine.letnes@inderoy.kommune.no
Miljø, klima og landbruk Anne Kolstad 98908977 anne.kolstad@inderoy.kommune.no

Arealplanlegging

Kristin Bjerke Denstadli 

98908976

kristin.bjerke.denstadli@inderoy.kommune.no

Landbruk

Ketil Verdal

98908974

ketil.verdal@inderoy.kommune.no

Landbruk/miljø

Bjørn Bakkhaug

47690165

bjorn.bakkhaug@inderoy.kommune.no