A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med NMSK-midlene i skogbruket er å stimulere til økt verdiskapning, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt.

Kommunene tildeles hvert år en pott med penger som skal benyttes til formålet. Pottens størrelse fastsettes etter aktivitet.  For 2019 er Inderøy kommune tildelt en pott på kr. 460.000,-

Søknad om støtte av midlene gjøres på fastsatt skjema «LDIR-909 B - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur». Dersom du velger å benytte skjemaet som papirsøknad, skal det sendes til kommunen hvor skogen ligger. Mrk. Dette er samme skjema som benyttes til søknad om utbetaling fra skogfond. 

Vi anbefaler imidlertid at dere registrerer søknaden elektronisk. Start fra Landbruksdirektoratets hjemmeside, www.landbruksdirektoratet.no og velg «Se din skogfondskonto» i menyen med elektroniske tjenester. Husk å scanne inn fakturaene som ligger til grunn for søknad om tilskudd.

Aktuelle tiltak og tilskuddssatser:

Nyplanting                                         30 % av kostnader, maks 2 kr pr utsatt plante.                     

Suppleringsplanting                          30 % av kostnad, maks 2 kr pr utsatt plante.

Ungskogpleie                                   40 % av kostnader, maks 200 kr pr da.

Miljøtiltak                                           Se kommunale retningslinjer

Kommunale retningslinjer NMSK 2020

Kontrollplan for Inderøy

Skjema