A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Næringsfond for ekstraordinære covid-19 tilskuddsmidler

Inderøy kommune har sammen med alle andre Trønderske kommuner mottatt midler fra regjeringens virkemiddelpakker for å motvirke følgene

av Covid-19 på lokalt plan. Dette har resultert i en pakke hvor kommunene i Norge har fått ekstraordinære covid-19 tilskuddsmidler som gjøres søkbare

via www.regionalforvaltning.no.  Her må alle registrere seg og logge inn på disse sider og søke etter følgende fond som nevnt under:

 

Inderøy kommune - næringsfond for ekstraordinære covid-19 tilskuddsmidler

 

Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet,

sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende.

 

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene

mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

 

Kriteriene for måloppnåelse er:

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Næringsfond i Inderøy

Som gründer, eller etablert næringsliv med et utviklingsprosjekt, kan du søke om økonomisk støtte fra kommunalt Næringsfond. Søknadene skal skrives inn i et elektronisk søknadsskjema som du kommer inn på ved å opprette en bruker og registrere en søknad. Søknaden må minimum inneholde en prosjektbeskrivelse og et kostnadsoppsett.

Inn-Trøndelag regionalt næringsfond

Er du gründer eller næringsliv med en forretningside som angår et større område, kan du søke Inn-Trøndelag regionalt næringsfond om støtte. Her kan du lese retningslinjer for tildeling av støtte fra Inn-Trøndelag regionalt næringsfond (tidligere INVEST-fondet).

REGISTRER SØKNAD til Inn-Trøndelag regionalt fond

Søknadene skal skrives inn i et elektronisk søknadsskjema som du kommer inn på ved å opprette en bruker og registrere en søknad.

Førende for våre fond er Regionalt Utviklingsprogram (RUP) for NTFK.

Vi anbefaler at det tas kontakt med næringssjef Trygve Wannebo via e-post: trygve.wannebo@inderoy.kommune.no eller via mob.: 95 21 66 33

Se forøvrig vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune for nærmere informasjon om prioriterete formål og støttenivå.