A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Næringsfond i Inderøy

Som gründer, eller etablert næringsliv med et utviklingsprosjekt, kan du søke om økonomisk støtte fra kommunalt Næringsfond. Søknadene skal skrives inn i et elektronisk søknadsskjema som du kommer inn på ved å opprette en bruker og registrere en søknad. Søknaden må minimum inneholde en prosjektbeskrivelse og et kostnadsoppsett.

Kommunalt næringsfond

Støtte fra kommunalt næringsfond er forbeholdt enkeltpersoner eller bedrifter i Inderøy kommune. Støtte gis fortrinnsvis som tilskudd til mindre prosjekter der markedet er lokalt. Støtte prioriteres for såkalte tidligfaseprosjekter. Typiske støtteformål vil da være forretningsplanutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og kompetanseheving. Se forøvring vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune for nærmere informasjon om prioriterte formål og støttenivå.

REGISTRER SØKNAD til Inderøy sitt Kommunale næringsfond

 

Inn-Trøndelag regionalt næringsfond

Er du gründer eller næringsliv med en forretningside som angår et større område, kan du søke Inn-Trøndelag regionalt næringsfond om støtte. Her kan du lese retningslinjer for tildeling av støtte fra Inn-Trøndelag regionalt næringsfond (tidligere INVEST-fondet).

REGISTRER SØKNAD til Inn-Trøndelag regionalt fond

Søknadene skal skrives inn i et elektronisk søknadsskjema som du kommer inn på ved å opprette en bruker og registrere en søknad.

Førende for våre fond er Regionalt Utviklingsprogram (RUP) for NTFK.

Vi anbefaler at det tas kontakt med næringssjef Trygve Wannebo via e-post: trygve.wannebo@inderoy.kommune.no eller via tlf.: 74124541 mob.: 95 21 66 33

Se forøvrig vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune for nærmere informasjon om prioriterete formål og støttenivå.

Tips en venn Skriv ut

Skjema