A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Næringskonferanse 2019

Rekruttering av framtidas arbeidskraft

Næringskonferanse 2019

Inderøy kommune, Innherred Innkjøp og InterReg prosjektet Åre Inderøy inviterer til næringskonferanse torsdag 06.juni i AKSET.

Tema for konferansen er rekruttering av framtidas arbeidskraft. Vi diskuterer utfordringer innen rekruttering og kvalifisering av arbeidskraft med deltagerne på konferansen.

Vi ønsker også å se nærmere på hvordan inkludering av personer utenfor arbeidslivet kan gi gode løsninger for bransjer som mangler arbeidskraft.

Konferansen åpnes av Guro Angell Gimse,statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

Konferansen består av en fellesdel fra kl. 09.00 til lunsj, der vi samles i Inderøy kulturhus og får presentasjoner fra NHO, LO, NAV Trøndelag og KS. I tillegg får vi gode eksempler fra firma og personer som har lykkes med inkludering i arbeidslivet.

Fra lunsj og utover dagen inviterer vi til bransjetreff for:
Bygg og anleggsbransjen
Næringsmiddelindustrien
Helse og omsorgssektoren

Her vil deltagerne inviteres til å dele sine erfaringer og diskutere utfordringer framover når det gjelder rekruttering.

I tillegg deler Inderøy kommune ut Etablererprisen 2019 og prisen til Årets Inderøybedrift 2019.
 
Påmelding innen mandag 03.juni til InterReg prosjektleder Vibeke Arntzen på epost: interreg@frivilliginderoy.no  
 
Fullstendig program for konferansen finner du her.
 

Skjema