A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Næringslivsundersøkelsen 2018

Næringslivsundersøkelsen 2018 legges ut for å dele kunnskapen med alle næringsdrivende i Inderøy kommune.

Undersøkelsen inneholder 106 sider med besvarelser og oppsummeringer.

Svarene er både interessante og relevante for mange aktører - kommune, næringsliv, skoler, innbyggere m.fl.

 

Undersøkelsen handler om to viktige tema:

1.       Kompetansekartlegging blant næringslivet i Inderøy kommune

                i.      Hvilken kompetanse/ kunnskap finnes i dag?

                ii.      Hvilken kompetanse/ kunnskap er det behov for i nærmeste framtid (neste 3 år)?

2.       Spørsmål relatert til Inderøy Utvikling

 

Undersøkelsen kan du lese her

Registrering av Inderøy næringslivs kontaktinformasjon

Arbeidsgruppen for Inderøy Utvikling og Inderøy kommune jobber med en komplett kontaktliste for Inderøys næringsliv. Hensikten er å kartlegge kompetansebehov og sende ut relevant informasjon om næringsutviklingsarbeidet. 
 
Skjema for innfylling av kontaktinformajson finner du her
Sakshaug skole

Navnekonkurranse

Inderøy kommune som eier av Sakshaug skole utlyser en navnekonkurranse på framtidas navn til bygningsmassen som tidligere var Sakshaug skole.
Følgende har flyttet inn/ vil flytte inn i løpet av høsten:

  • Flyktningetjenesten – 2. etasje med deler av underetasje
  • Tindved Kulturhage As – 1. etasje
  • Frivillig Inderøy og Aktivitetssenter – SFO-delen av bygget
  • Fellowship MC Mot Mobbing – Tilfluktsrommet under Paviljongen (Grønnbygget)
  • BUA – Utstyrsbua vil bli lokalisert i Paviljongen

Vi ønsker forslag på nytt navn sendt til: postmottak@inderoy.kommune.no eller bruk kontaktskjema på vår hjemmeside: www.inderoy.kommune.no/kontakt.   

Forslagene må være innsendt innen 31.10.17. Begrunn gjerne forslaget kort.

En jury vil belønne vinnerforslaget med å etablere og synliggjøre nytt navn samt premie!

Vinner av etablererprisen 2017

Etablererprisen 2017 går til Jule Industrier

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Årets jury består i tillegg til ordføreren av Frode Sakshaug, leder av Inderøy næringsforening og Lise Lyngsaunet Værdal fra Husfrua Gårdshotell, prisvinner 2015.

Juryen har i 2017 tildelt prisen til en bedrift som ble startet i februar 2016. Grϋnder var da ansatt i Inderøy kommune, men søkte 6 mnd. permisjon for å satse på egen bedrift. Ordrebøkene ble etter hvert så godt oppfylte at Jule Industrier AS ble stiftet 11.01.17 av Michael Jule og hans bror – Kent Robert Jule. Begge har faglig bakgrunn som industrirørleggere. Oppdragene kan være svært ulike, men i all hovedsak rørlegging, sveising og mekaniske reparasjoner. Allsidighet og fleksibilitet er etterspurte egenskaper i tillegg til å ha et godt rykte som altmuligmann. Michael Jule kjøpte gården Granaaunet for noen år tilbake hvor både våningshus og fjøs har gjennomgått store forandringer. I fjøset er det innredet til et verksted på 150 m2.

Michael Jule og Jule Industrier AS får etablererprisen for 2017 med følgende begrunnelse:

  • Michael Jule har faglig god ballast og kompetanse i tillegg til bred erfaring som kjølemaskinist, fyrbøter og industrirørlegger.

  • Besitter egenskaper som allsidig og fleksibel og et rykte som altmuligmann og tusenkunstner

  • Jungeltelegrafen har fungert som markedsføringskanal og har sørget for fylte oppdragsbøker

  • Kundene kommer fra næringsmiddelindustrien i tillegg til bønder og private i Trøndelagsregionen

  • Jule Industrier AS er tuftet på bakgrunn av nevnte egenskaper, kompetanse og kunnskap samt en sterk vilje til å satse på egen bedrift for å skape nye arbeidsplasser i Inderøy kommune

Jule Industrier AS ble startet av en driftig etablerer og fyller alle krav som stilles for å få etablererprisen. Juryen ønsker å påpeke at bedriften framstår som et positivt forbilde for alle grϋndere og øvrig næringsliv i Inderøy kommune. Etablererprisen består av et pengebeløp på kr. 10 000 og et innrammet diplom. Vinnerdiplomet er et kunstverk som er laget av Anne Kathrine Oxaal.