A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
næring og miljø2

Næringsliv Inderøy

Enhet for næring har ansvar for følgende funksjoner innenfor utvikling av Inderøy:

  • Næringsliv og næringsfond
  • Inderøy 2020
Framside_næringsplan

Strategisk næringsplan 2013-2025

I kommunestyret 11.12.2013 ble strategisk næringsplan for perioden 2013 - 2025 vedtatt.

Den overordnede strategien for arbeidet med strategisk næringsplan er: Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med visjonen «Best – i lag». Planen trekker opp hovedmål og delmål for næringsarbeidet i Inderøy kommune fram mot 2025.

Hjelp til etablerere!

Inderøy kommune bistår etablerere med inntil fem timer gratis rådgivning ved behov.