A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Næringslivsundersøkelsen 2018

Næringslivsundersøkelsen 2018 legges ut for å dele kunnskapen med alle næringsdrivende i Inderøy kommune.

Undersøkelsen inneholder 106 sider med besvarelser og oppsummeringer.

Svarene er både interessante og relevante for mange aktører - kommune, næringsliv, skoler, innbyggere m.fl.

 

Undersøkelsen handler om to viktige tema:

1.       Kompetansekartlegging blant næringslivet i Inderøy kommune

                i.      Hvilken kompetanse/ kunnskap finnes i dag?

                ii.      Hvilken kompetanse/ kunnskap er det behov for i nærmeste framtid (neste 3 år)?

2.       Spørsmål relatert til Inderøy Utvikling

 

Undersøkelsen kan du lese her

Skjema