A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019.

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) nå er kunngjort for 2019 og søknadsskjemaet er publisert.

Selve utlysningen finnes HER

Søknadsfristen er 10. desember. Vi anbefaler at alle leser regelverket, veilederen og årsplanen nøye.

 

Søknadsskjemaet finnes ved å logge inn i søknadsportalen.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. For all øvrig informasjon vises til tilskuddsordningens nettside

 

For spørsmål ta kontakt med kommunen.

Skjema