A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter denne tilskuddsordningen.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.

Selve utlysningen og hvordan du søker finner du her på Bufdir sine sider https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler

Skjema