error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

NAV Inn-Trøndelag

Adresse: Vennalivegen 7, 7670 Inderøy. NAV Foto: Torunn Sandstad Næss
Vi holder til i 2. etasje i Inderøy Rådhus.
 

Telefon: 55 55 33 33 

Epost-adresse: nav.inn-trondelag@nav.no

 

Leder: Harald Hustad

Driftskoordinator: Anita Gjærum

 

Åpningstider i mottak:  
Mandag, onsdag og fredag fra 12.00 - 14.00.

Mottak er stengt tirsdag og torsdag. Har du samtale tirsdag og torsdag, vil du bli hentet av saksbehandler i ventesonen i gangen.

 

Sosialtjenesten i Inderøy kommune er organisert under NAV Inderøy.

Kommunale tjenester som ivaretas av NAV-kontoret er:
- opplysning, råd og veiledning
- midlertidig bopel
- økonomisk stønad
- økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning
- bostøtte

Kommunen skal gi opplysning, råd og veilending som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

 

De lokale Nav kontorene drives i et samarbeid mellom stat og kommune. En lokal samarbeidsavtale beskriver hvilke kommunale tjenester som tilbys. Inderøy Nav kontor har ansvaret for følgende kommunale tjenester:

- økonomisk sosialhjelp

- økonomisk rådgivning

- bostøtte

- kvalifiseringsprogrammet

Informasjon av statlige tjenester og Navs selvbetjeningsløsninger: Nav.no

Informasjon om økonomisk sosialhjelp, rådgivning og kvalifiseringsprogrammet: Nav.no  (sosiale tjenester)

Informasjon om bostøtte og søknadsskjema: Husbanken.no
Saksbehandler: Anita Gjærum, tlf. 970 17 120

For råd/ veiledning ved økonomiske problemer kan du ringe: 800GJELD (800 45353), økonomirådstelefonen i Nav.

 

Skjema