A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Budsjett og økonomiplan

Neste års kommunebudsjett til gjennomsyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 inklusive gebyr- og betalingssatser m.m. er lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Dokumentene finnespå kommunens hjemmeside, ved kommunens serviceorg og bibliotek.

 

Dokumentene kan lastes ned her:

Budsjettdokumentet 2013

Vedlegg til budsjett 2013

 

 Evt. merknad/innsigelse til budsjettforslaget bes sendt Inderøy kommune, Vennaliv. 7, 7670 Inderøy, el. mailadr.: postmottak@inderoy.kommune.no

Evt. merknad må være kommunen i hende 11.12.2012

 

 

Det er kommunestyret som endelig behandler denne saken i møte 12/12 -2013.

Dette møtet kan følges direkte på denne linken.

 

Skjema