A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Neste trinn i gjenåpningen – hva skjer i Inderøy kommune i trinn 2?

Overordna kriseledelse har 25.05.21. gjennomgått regjeringens plan for andre trinn i gjenåpningsplanen som trår i kraft fra torsdag 27.mai. Inderøy kommune følger gjenåpningsplanen for andre trinn med unntak av oppstart for grønt nivå i barnehage og skoler.

Her finner informasjon om regjeringens plan for gradvis åpning Du vil her finne informasjon om hva som ligger i trinn 2 for: barnehager, skoler, breddeidrett, kultur, fritidsaktiviteter, sosial kontakt, handelsnæring, serveringssteder osv.

Barnehager og skoler – vi går over til grønt nivå fra og med mandag 31. mai

Inderøy kommune har hatt lite smitte over tid, har god testkapasitet og en løpende oversikt over antall smittetilfeller. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere tiltaksnivået for barnehager og skoler. Ut fra nåværende smittesituasjon i Inderøy så går vi over til grønt nivå i barnehager og skoler fra og med mandag 31. mai.

Vi minner om at det fortsatt er flere tiltak som gjelder på grønt nivå som eks. ingen syke skal møte på skolen/barnehagen, god hygiene, unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Tiltak som er godt beskrevet i trafikklysmodellen. Har du spørsmål så ta kontakt med rektor eller styrer.

Selv om vi nå gjør lettelser, må vi være varsomme!

Inderøy kommune er glad for at det blir flere lettelser for barn og unge, men fortsatt må vi være varsomme. Hold deg informert om regler og anbefalinger på helsenorge.no Lokale utbrudd og mer smitte kan gjøre at det blir behov for å ha strengere regler lokalt.

 

 

Skjema