error_outline
12. april kl. 17:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Oversiktsbilde over Gangstadhaugen

Ni nye byggeklare tomter på Gangstadhaugen

Anlegg er fullført slik at 9 tomter på nordvestre hjørne av Gangstadhaugen er byggeklare. Anlegg for veg, vatn og kloakk samt kabler er ferdigstilt av firma A Letnes AS for kommunal overtakelse. Sentrale personer under anleggsarbeidet i vår og sommer er fra venstre Svein Røvik fra kommunen, Arild Stavran fra A Letnes og byggelder Jorulv Liaklev fra Planstyring. Seks av de ni tomtene er solgt. Det settes i gang planarbeid med 7 nye tomter med sikte på ferdigstillelse til neste vår.

 

Link til "Ledige tomter i Inderøy"

Fra Gangstadhaugen
Fra Gangstadhaugen

Skjema