Ny avtale på medisinske forbruksvarer med Maske

Medisinsk forbruksmateriell ny avtale fra 1.9.2019 – 31.08.2021 med mulighet for forlengelse på 1+1 år.

Avtalen har fokus på standardisering av produkter, og omfatter hansker, desinfeksjon, sårbehandling, skadebehandling, kateter, urinposer, uridom, sprøyter, kanyler, labratorieutstyr, respirasjon, tester til elektromedisinsk utstyr, inkontinensprodukter, engangstekstil, smittevern, ernæring og diverse utstyr og produkter.

Oppstartsmøter arrangeres i Levanger Rådhus og Steinkjer Rådhus torsdag 12.9. 

Skjema