A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Ny hilsen fra ordføreren 25. april

Hilsen fra ordfører, 25.april

Vi har nå passert 6. uke med unntakstilstand i Norge, og i den kommende uken åpnes mye av samfunnet vårt opp igjen, både småtrinn på skolen og næringer som har hatt yrkesforbud. Det vil stille store krav til at hver enkelt av oss er påpasselige med å følge nasjonale retningslinjer mtp smittevern, og det er litt vanskelig å skrive dette uten å føle at en moraliserende pekefinger kommer opp, selv om det ikke er meningen.

Gjennom de ukene som har gått har vi fulgt opp de nasjonale føringene, og det har gitt gode resultater i et smittevernperspektiv. På den andre siden er det andre utfordringer som tydeligere trer fram, og som vi fikk høre i går fra SSB er BNP for fastlands-Norge ved utgangen av mars anslått å være om lag 14 prosent lavere enn ved inngangen til måneden, noe som har gitt norsk økonomi en bråstopp. Dette får rimeligvis konsekvenser for oss alle.

Det som likevel er imponerende i ei tid som dette, synes jeg, er at stortingsrepresentantene våre, de fremste folkevalgte, på kort tid har jobbet intensivt med å komme fram til kompromisser som skal avhjelpe mange av utfordringene vi står oppe i. Den mye omtalte krisepakke III, som inneholder kontantstøtte til næringslivet, ble gjort søkbar for 1 uke siden og allerede har også Inderøy bedrifter fått sine søknader behandlet og innvilget. I tillegg har også det lokale krisefondet begynt å virke, og de første søknadene der er også behandlet denne uken. Så vet vi samtidig at dette ikke kompenserer alt næringslivet utfordres på, og vi må etter beste evne sammen forsøke å begrense de negative effektene krisen har for arbeidsplasser også hos oss.

Næringsforeningene på Innherred har gjennomført undersøkelse blant sine medlemsbedrifter, og tall fra denne ble offentliggjort i går. Den viser ganske oppløftende funn for Innherred sin del, og det er et veldig godt utgangspunkt for å gå videre tenker jeg.

I dag kom meldingen fra kulturministeren om at forbudet for arrangement med deltakere på over 500 personer forlenges til over sommeren, detaljene for arrangement med under 500 deltakere kommer torsdag neste uke. Dette får konsekvenser for de enkelte arrangørene, og for hva vi som innbyggere kan ta del i av arrangement i sommerhalvåret. Jeg tenker at dette kan utfordre kreativiteten til mange som er interessert i å bidra til gode kulturopplevelser, og håper og tror at vi skal få til mye bra her i Inderøy gjennom sommeren uten at så mange er samlet på samme sted til enhver tid.

I neste uke skriver vi mai med mange festdager. Først markeres 1. mai på fredag. Det er svært gledelig at de lokale arrangørene har fått med hele Innherred på felles feiring med taket på Inderøy, Øyna parken som base for den regionale markeringen, som blir digital. Gjennom en slik løsning får vi anledning til å ta del i noe i fellesskap, selv om vi fysisk befinner oss spredt, og det trenger vi.

8.mai, frigjøringsdag og veterandag har tradisjonelt vært feiret ved Salberg kirke med deltakelse fra veteraner, Røra hornmusikk, tale for dagen og kransenedleggelse. Det vil ikke bli invitert til tradisjonell markering i år, men tas sikte på en digital løsning.

17.mai – festdagen over alle, spesielt for barna, blir også spesiell i år. På mandag er det møte med kommunen, de lokale 17.mai komiteene, Inderøykirken, korps og ViVace for å konkludere på hvordan vi likevel skal få til en fin feiring her i Inderøy. Sparebank1 har allerede utfordret korpsene til å spille slik at det blir fin stemning, og har stilt søkbare midler til disposisjon for alle korps som blir med.

 

Jeg ser fram til at vi skal åpne forsiktig opp til uken, men minner om at vi stadig må være flinke til å overholde de nasjonale retningslinjene slik at vi fortsatt greier å ha situasjonen under kontroll.

 

Takk for at du bidrar i den store dugnaden, #følg nasjonale retningslinjer #gled et medmenneske #handle lokalt - og riktig god lørdag.

 

 

Mvh Ida

Skjema