A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Bilde av et hus

Ny likningsverdi på boligeiendommer

- Vi trenger areal av boligens primære rom, det vil si P-ROM. P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen din; kjøkken, stue, bad, vaskerom, entré, soverom og lignende. Garasje, uinnredet loft og kjellerrom, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM. Har du ikke opplysninger om P-ROM, kan du i stedet oppgi BOA, forteller regiondirektør i Skatt Midt-Norge, Trude Webb.

Frem med målebåndet?

I løpet av uke 35 sender Skatteetaten ut brev til over 300.000 boligeiere i Midt-Norge med informasjon om de nye likningsreglene. Her vil de bli bedt om å innrapportere opplysninger om boligareal, byggeår og boligtype. Opplysningene skal danne grunnlag for boligens nye likningsverdi. De fleste boligeiere finner disse opplysningene i salgsoppgaver og taksdokumenter, men noen må kanskje frem med målebåndet.

– Bakgrunnen for dette er at en ny metode for å fastsette boligers likningsverdi er innført fra og med inntektsåret 2010. Formålet med endringen er å skape bedre sammenheng mellom boligeiendommers likningsverdi og omsetningsverdi. Dette fører til en mer rettferdig formuesverdsetting av boliger, sier regiondirektør Trude Webb.

Tegning av et hus

Lever elektronisk

Opplysningene må sendes innen 15. oktober dersom den nye likningsverdien skal tas hensyn til ved beregning av skattetrekket for 2011. Svar kan sendes inn elektronisk på skatteetaten.no eller via SMS (kun areal og byggeår). Skjemaet som er vedlagt brevet kan også sendes inn eller leveres på skattekontoret. Dersom opplysningene ikke oppgis innen fristen for levering av selvangivelsen, vil Skatteetaten fastsette likningsverdien ved skjønn.

Formuesskatt versus inntektsskatt Endringen i boligens likningsverdi vil kun få betydning for formuesskatten, ikke inntektsskatten. Selv om de nye reglene fører til at gjennomsnittlig likningsverdi - og det totale formuesskattegrunnlaget - øker, vil økningen av bunnfradraget medføre at de aller fleste får uendret eller lavere formuesskatt.

 

Klikk på bildet for å se Skatteetatens sider om måling av bolig

 

Fakta:

En ny metode for å fastsette boligers likningsverdi er innført fra og med inntektsåret 2010. Alle boligeiere må i høst sende inn opplysninger om boligen sin til Skatteetaten.

31. august: Innrapporteringskanalene åpner. Boligopplysningene kan leveres på skatteetaten.no eller via SMS. Skjemaet man mottar i posten kan også leveres på skattekontoret eller sendes i posten.

15. oktober: Siste frist for å sende inn opplysningene dersom den nye likningsverdien skal hensyntas ved beregning av skattetrekket for 2011.

 

      

Skjema