Nye anbefalinger som gjelder for hustandsmedlemmer i berørt kohort i Sakshaug barnehage og 1.trinn, 4.trinn og 6.trinn ved Sakshaug skole – 10.01.

Kommuneoverlege Guri Falch har fortløpende til vurdering hvilke smitteforebyggende tiltak som bør iverksettes. Søndag 10.januar er det besluttet å iverksette ytterligere tiltak knyttet til Sakshaug.

Nye anbefalinger om karantene gjeldende fra og med søndag 10.januar

Husstandsmedlemmer til berørt kohort i Sakshaug barnehage, samt 1., 4. og 6. trinn ved Sakshaug skole, og som går i barnehage, er elever i ungdomsskole/videregående skole, eller har jobb med store konsekvenser/stort potensiale for smittespredning ved koronasmitte (helsearbeider, ansatt skole/barnehage osv), anbefales å holde seg hjemme fra barnehage/skole/jobb i samme tidsrom som det berørte barnet er i karantene. Anbefalingen er spesielt sterk fram til prøvesvar på den som er i karantene foreligger. Det understrekes at dette er en anbefaling, ikke et pålegg, og at dette ikke kommer inn under nasjonale karantenebestemmelser. 

Ta kontakt med din arbeidsgiver v/ nærmeste leder hvis du mener du er berørt av ovenstående tiltak. 

Er du tvil om du skal i karantene og/eller har spørsmål: ta også kontakt med din nærmeste leder.  

Skal barnet testes på nytt?

Om barnet som er i karantene utvikler symptomer skal hele husstanden i karantene, og barnet testes på nytt. Det anbefales generelt testing for nærkontakter på dag 3 og 7 etter eksponering for smitte, evt. bare på dag 5. Barn kan være smittet i tidsrommet 4.-5. januar (barnehage) og 4.-7. januar (skole). Dette innebærer at barn i barnehage ikke trenger å gjenta testing om de ikke får symptomer, men at gjentatt testing kan vurderes for barn i barneskole.

Skjema