A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nye besøksrutiner Inderøyheimen fra og med 18.05.2020

I skrivet fra folkehelseinstituttet ”Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser ved covid-19 (koronasykdom)” som ble publisert 29.02.20 og oppdatert 08.05.20, står det råd om hva som skal gjelde ved besøk hos beboere uten covid-19 og hos beboere med bekreftet covid-19.

Inderøyheimen vil fra og med 18.05.20 ha følgende besøksrutiner:

Besøk hos beboere uten covid-19:

 • Pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller er bekreftet med covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk.
 • Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs.
 • Besøk kan foregå innendørs på eget besøksrom. Inderøyheimen vil bruke peisestua som besøksrom. Inngang fra sansehagen. Besøksrommet gjelder kun for beboere og deres pårørende på Inderøyheimen. Man går direkte til besøksrommet, og ansatt sørger for at ingen andre beboere er i gangen fra sansehagen til peisestua
 • Når beboer har behov for rullestol, skal ansatt trille denne.
 • Alle må utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til beboer og ansatte både inne og ute. Kontaktflater desinfiseres før og etter besøk.
 • 1 beboer kan ha besøk om gangen, og det kan være max 2 besøkende per beboer. Besøket kan vare inntil 1 time, og tidspunkt for besøk må avtales med personalet på forhånd per telefon.
 • Det blir ingen servering ved besøk og pårørende kan heller ikke ha med seg noe å servere. Blomster er tillatt.

 

Besøk hos beboere med alvorlig sykdom:

 • Hvis en beboer ligger for døden (uansett årsak) og er på enerom, kan de få besøk av pårørende. Dersom beboeren har mistenkt eller bekreftet Covid-19, skal besøkende få veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av følgende beskyttelsesutstyr før de går inn i isolatet:
  - kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
  - frakk med lange ermer
  - hansker
  - øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

 

Besøksprotokoll:

Når pårørende per telefon har avtalt et tidspunkt for besøk, så møtes de av en ansatt. Ansatt skal skrive inn i besøksboka følgende: Dato og klokkeslett for besøket, beboer og pårørende sine navn. Boka skal ligge innenfor utgangen til sansehagen. I nærheten skal det også være hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon.

 

Ansatte i helse- og omsorgsinstitusjonen har også blitt oppfordret til å benytte digitale kommunikasjonsverktøy hvor en kan se hverandre. Inderøyheimen bruker Google duo, noe som oppfordres til å bruke videre, i tillegg til telefonsamtaler.

 

May-Helen Håpnes
Institusjonslege, Inderøyheimen
12.05.20

Skjema