A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Velkommen til et skoleår med nye digitale systemer for oppvekst

Digitalt løft for oppvekst er tre prosjekter som fører til store endringer i arbeidsprosesser og bruk av fagsystemer i oppvekst.

  • Nytt oppvekstadministrativt system (IST)
  • Learning Management System (Skooler og Teams)
  • Felles Office365 for alle elever og ansatte i Steinkjer og Inderøy kommune.

 

Nytt for foresatte

For foresatte betyr det at kommunikasjon mellom skole og heim blir lik, uansett hvilken skole eller hvilket trinn eleven hører til. Foresattetilganger gjør det enkelt for foresatte å finne informasjon om fravær, karakterer og undervisningsaktiviteter.

  • Gjennom foreldreportalen IST eller appen IST Home, har foresatte mulighet til å melde fravær og se terminkarakterer for sine elever.
  • Skooler foreldreportal eller appen Skooler Parent gir foresatte et grensesnitt for kommunikasjon med elevens lærere og innsyn i aktiviteter, oppgaver og vurderinger.
  • Alle pålogginger for foresatte skjer med ID-porten/MinID

 

Nytt for elever

Mange elever kjenner Teams og Skooler godt. Fra høsten av vil disse verktøyene bli enda viktigere verktøy for dem som en del av undervisningen og i kommunikasjon og samhandling med lærere og andre elever.

Inntroskolen som arbeidsflate og inngang til Office365 vil bli erstattet av Teams og Skooler. Teams og Skooler utgjør kommunenes LMS hvor elevene vil finne det de trenger i sin skolehverdag.

 

Vennlig hilsen assisterende rådmann/sektorleder for oppvekst

 

Apper.PNG

Tips en venn  Skriv ut