Baard Aarnes og Marit Skogset Franssen

Nye drivere av rådhuskantina

Baard Aarnes og Marit Skogset Franssen

Baard Aarnes og Marit Skogset Franssen ser fram til å drive kantina på Inderøy rådhus 

Tirsdag 11/12-2012 undertegnet Inderøy kommune og Inderøy kultur en samarbeidsavtale som innebærer at kulturhuset tar over driften av kantina, formelt  fra og med 1. januar 2013.

Kantina kommer til å være åpen hver dag i ukedagene og skal betjene de som arbeider i rådhuset og besøkende.

Detaljene om driften er ikke riktig klar ennå, men de nye driverne håper at tilbudet blir godt mottatt av de som bruker kantina i dag – og at tilbudet kan bli interessant også for flere.  Alle vil i hvert fall være hjertelig velkommen til kantina når den reåpner på nyåret.  Følg med for nærmere info om åpning og innhold.

 

Mer informasjon

Skjema