A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ingrid Stai Skjesol og Bjørn Steinar Røvik

Nye rektorer i grunnskolen i Inderøy.

Ingrid Stai Skjesol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny enhetsleder/ rektor på Sakshaug skole.

Ingrid Stai Skjesol.

Ingrid er 40 år, født og oppvokst i Inderøy kommune. Hun er utdannet cand.philol. fra universitet i Trondheim og Oslo, med blant annet mellomfag i pedagogikk og hovedfag i musikk. Under utdanning jobbet Ingrid med ungdom i omsorgsbolig og som kollokvieveileder på universitetet. Etter dette ble det lærerjobb ved Prinsdal skole i Oslo, i 2,5 år, og ved Utøy skole og Inderøy kulturskole i 10 år. Ingrid er bosatt med sin familie i Inderøy kommune. Den nye rektoren gleder seg og  ser fram til å være med å drive Sakshaug skole videre. Skolen har de siste årene blitt gode på utviklingsarbeid, de har lagt ned et godt og grundig arbeid i leseopplæringsprosjektet. Ingrid er opptatt av at det å være i utvikling gir energi og engasjement. Som rektor ved Sakshaug skole vil Ingrid være en pådriver for at skolen er i stadig utvikling, det skal bli inspirerende å få arbeide for læring og oppvekst i Inderøy kommune, sier den fornøyde nytilsatte rektoren.

Bjørn Steinar Røvik

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny enhetsleder/rektor på Lyngstad skole.

(vikar fram til 31.12.2012)

Bjørn Steinar Røvik.

Bjørn Steinar er 43 år, bosatt med sin familie i Inderøy kommune. Bjørn Steinar vil prøve ut et nytt arbeidsfelt, og skaffe seg mer erfaring om rektorrollen. Bjørn Steinar har en bred arbeidserfaring innenfor skole, han har fungert som assisterende rektor, rådgiver, teamleder og kontaktlærer ved Inderøy ungdomsskole. Dette innenfor perioden 1996 – 2009 og 2011 -2012. Bjørn Steinar har også jobbet som idrettsfaglig leder ved Nord Trøndelag Idrettskrets, med hovedarbeidsområde innen folkehelse regionalt og interregionalt, basistrening for barn og unge og idrettslederkurs, 2009 – 2011. I perioden 2011 – 2012 har han vært teamleder ved Inderøy ungdomsskole. Bjørn Steinar ser spesielt fram til å prøve et nytt arbeidsfelt, hvor han som enhetsleder på Lyngstad får ansvar for skole, barnehage og SFO. I tillegg skal det bli interessent å være med å bidra i barneskolens hverdag i samspill med elever, deres foreldre og gode kollegaer ved Lyngstad  sier en engasjert og forventningsfull nytilsatt rektor.

 

 

Skjema