A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vegnavn Mosvik illustrasjonsbilde

KUNNGJØRING AV VEDTAK

Nye vegnavn i Inderøy kommune

"Utvalg for lokale stedsnavn» har i møte 02.04.2014 vedtatt følgende nye vegnavn/områdenavn/stedsnavn.

Vedtak i medhold av ”Lov om stadnamn”.  Klageadgang iht. §10 i ”Lov om stadnamn”.

Evt. klage sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 INDERØY innen 3 uker. (FRIST 21. MAI)

 

Sted;

Tømtåsmyra/Tømtåsen, Sandvollan                                                                     TØMTÅSVEGEN

Nessplassen nord, Utøy                                                                                             ELLANHAUGVEGEN

Nessplassen sør til Rottvoll, Utøy                                                                           BJØNNDALSVEGEN

Vang nord, Utøy                   ØVRE VANGSGRENDVEGEN

Vang sør, Utøy                     NEDRE VANGSGRENDVEGEN

Til Snertingen                         SNERTINGVEGEN

Nytt boligfelt ovenfor Kvistadbakkan, Sakshaug                                             BERGSLIVEGEN

Nytt framtidig boligfelt Kj.vågen, inkl. noe av dagens bebyggelse           BUAVEGEN

Nytt framtidig boligfelt Kj.vågen, inkl. noe av dagens bebyggelse           STALLVEGEN

Områdeadresse Hamnasetran, Mosvik (områdenavn)                        HAMNASETRAN

«Stedsnavn»; myra/flata langs Fv. 755 v/Tømtåsen, begge sider av Fv.         TØMTÅSMYRA

Skjema