AtB informerer: Fra A te B i Trøndelag

Nytt mobilitetstilbud fra 7. august

Lørdag 7. august er det oppstart på det nye mobilitetstilbudet i Trøndelag, utenom Trondheimsområdet.

Tilbudet vil bestå av ordinære linjer med buss og fleksibel transport basert på bestillingsløsning. Disse to løsningene, sammen med tog, hurtigbåt og ferge, vil utgjøre det totale kollektivtilbudet i fylket. Et tett samarbeid mellom de ulike transportformene skal sikre sømløse og forutsigbare reiser.

 

AtB har samlet all relevant reiseinformasjon på www.atb.no/trondelag slik at det skal bli enkelt å finne ut hvordan tilbudet vil bli i den enkelte kommune.

Skjema