A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Økonimisk støtte_Kreftforeningen

Kreftforeningen informerer

Økonomisk støtte - et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende

Har du eller dine nærmeste økonomiske vanskeligheter på grunn av kreftsykdom? Da kan du søke Kreftforeningen om støtte.

Det kan søkes støtte hos Kreftforeningen til:
• Å lette den økonomisk vanskelige situasjonen
• Strakshjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap)
• Utgifter som ikke dekkes av det offentlige
• Rehabilitering/velferdstiltak for hele familien

 

Utfyllende informasjon finnes i vedlagte i dokument, klikk her for informasjon på norsk eller klikk her for informasjon på engelsk.

Skjema