A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Flyfoto av Mosvik sentrum

Kunngjøring av vedtak

Øverhaugvegen - nytt vegnavn i Inderøy

Utvalg for lokale stedsnavn har vedtatt Øverhaugvegen som nytt vegnavn. Klagefrist er 3 uker.

«Utvalg for lokale stedsnavn» har i møte 11.02.2014 vedtatt Øverhaugvegen som nytt vegnavn i kommunen. 

Vegen ligger bak sentrumsbygget i Mosvik.

Vedtak i medhold av ”Lov om stadnamn”.  Klageadgang iht. §10 i ”Lov om stadnamn”.

Eventuell klage sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 INDERØY innen 11. mars 2014.

 

Skjema