A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Intravenøs behandling ved DMS

Øyeblikkelig hjelp-senger til DMS Inn-Trøndelag

3. juni 2013 vil det bli etablert fire interkommunale øyeblikkelige hjelpsenger ved DMS Inn-Trøndelag.

Pasienten kan henvises av fastleger, legevaktsleger og sykehjemsleger fra de fire samarbeidskommunene Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer.

Alle pasienter skal være tilsett av lege før innleggelse ved DMS. Innleggende lege vurderer pasientens helsetilstand, og ut i fra dette vurderer om pasienten skal gis behandling på sykehus eller DMS. Det vil i forbindelse med ø-hjelpsengene være daglig legevisitt.

Mer informasjon

Skjema