A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Offentlig ettersyn budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling finner du på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 22.11.17. Oppdaterte budsjettskjema finnes her.

 

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplandokumentet 2018 – 2021 finnes på kommunens hjemmeside, og ved kommunens servicetorg.


Høringsfrist er 7. desember 2017:
Skriftlig uttalelser sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller på epost til postmottak@inderoy.kommmune.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema