Fakta om denne hjemmesiden

Teknisk plattform er levert av Custom Publish.

Hver enhetsleder har ansvaret for sine sider i løsningen.

Nettsidene utvikles kontinuerlig for å dekke behovene på best mulig måte.

Spørsmål, tips, tilbakemeldinger og kommentarer mottas med takk på e-post redaksjon@inderoy.kommune.no

Skjema