A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Omsorgstilbud for barn til foresatte i samfunnskritiske funksjoner

 Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever fra 1.-4. trinn med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn og elever med særlig omsorgsbehov. Det er sendt ut mail til alle foresatte som har barn i barnehage eller skole på Inderøy. Har du ikke fått mail, eller er usikker på dette, ta kontakt med din barnehage og/eller skole.

Les mer her:  Epost send til alle foresatte PDF document ODT document   Brev fra departementet

Oppdatert 15.03.20 - gjelder vedlagt brev fra departementet: Ved en inkurie har vi i fjerde avsnitt om hva vi mener som inngår i verdikjedene skrevet: ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, det korrekte skal være: personer som arbeider i husdyrproduksjon, havbruk og fiskeri. Vi ber om at dette justeres i dialogen med kommunene.

Skjema