A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Oppdatering fra totalentreprenør FuglesangDahl ved Oppvekstsenter Vest

Les informasjonsbrev fra mai fra FuglesangDahl om status på byggeplass. Bygget i seg selv er så godt som ferdig, og overleveres til kommunen 1. juni. I tillegg er utvendige areal inntil bygget gjort ferdig så vi kan begynne å flytte inn møbler og utstyr.  

Vi gleder oss stort til å få «nøklene», og det planlegges foreldremøte for alle foreldre i nybygget 7. juni, og siste skoleuke skal elevene få ta en titt på det som skal bli deres innganger og klasserom over sommeren.

Som det står i nyhetsbrevet vil entreprenøren rigge ned anleggsbrakka etter overtagelsen, og begynne å arbeide seg ut av boligfeltet. I juni blir det mye jobb på Sveavegen, og de regner med å bli ferdig med den før fellesferien.

 

Arbeidet med uteområdene rundt oppvekstsenteret vil pågå gjennom sommeren, og fristen for overtagelse er 1. august. Det er mulig det meste av arbeidet i praksis vil være ferdig til fellesferien, men noe arbeid vil nok pågå fram til 1. august. Det er viktig å huske at selv om byggegjerdene er nede, så er det ikke tillatt med ferdsel inne på tomta enda. Det er fremdeles en byggeplass, og hverken barn eller voksne skal ferdes der uten avtale. Vi ber om at en stagger nysgjerrigheten til august, og heller tar uteområdene aktivt i bruk da.

 

Parallelt med ferdigstillingen utomhus vil kommunen begynne å flytte inn møbler og utstyr, og gjøre klart til barnehagestart 2. uka i august, og skolestart uka etter.

Tips en venn  Skriv ut