A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
VAnningsforbud_rettigheterOK

Oppdatering om vanningsforbudet

Vanningforbud ble innført 04.06.2020. Forbudet gjelder for abonnenter i gamle Inderøy kommune. (De som er knyttet til vannbehandlingsanlegget på Røflo) 

 

I vedlagte skriv finnes mer utdypende informasjon om hva vanningsforbudet omfatter, muligheter for dispensasjon, hva som blir gjort og litt om finansieringen av tiltakene.

Kommunen vurderer fortløpende tilstanden ved vannbehandlingsanlegget, og hvis man ser at situasjonen bedrer seg, vil man lette på forbudene.

 

Informasjon om vanningsforbudet

Skjema