A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
VAnningsforbud_rettigheterOK

Oppdatering om vanningsforbudet

Vi viser tidligere innført vanningsforbud. Vannverket opplever fremdeles ekstremt høyt vannforbruk, og vannbehandlingsanlegget presses til det ytterste. Man hadde forhåpninger om at det skulle lette litt i helga da næringsmiddelindustrien hadde pause, men slik ble det dessverre ikke og i går mandag 22. juni, hadde vi ytterligere 10 % økning og maksimaluttak med tilhørende alarmer på filterprosessen. 
 

Med kollaps i filtrene får vi ikke rensa ut humusen og vatnet blir brunt. Da vil ikke UV-filtrene som desinfiserer vatnet virke tilstrekkelig. For å sikre helsa til de fleste må det derfor tilsettes klor. Vi blir også nødt til å  vurdere å gi de mest sårbare abonnentene råd om å koke drikkevatnet. Med et forbruk på dagens nivå vil vi få drikkevann av dårligere kvalitet, og med en dårligere smak. Samtidig vil næringsmiddelindustrien som produserer saft, juice eller øl få utfordringer med produktene sine. Dette er en situasjon man ikke ønsker, og som man må strekke seg langt for å unngå.
 

I tillegg til kvalitetsutfordringene har vi enda ikke, etter at vatningsforbudet ble innført, klart å fylle opp høydebassengene igjen. Vi er derfor veldig sårbar for ytterligere forbruksøkning eller andre hendelser, som for eksempel en brann eller et vannledningsbrudd.
 

Dette store forbruket har gjort at vi nå må stramme inn restriksjonene. Gitte dispensasjoner blir dratt inn. Hageslangen skal ikke benyttes. Det gjelder til alt forbruk som bilvask, blomstervatning, svetteslanger, spyling av veranda, oppfylling av basseng mm. Og vatningsforbudet av plen og landbruksarealer gjelder som tidligere sagt hele sommeren.
 

Denne innstramminga må vi ha inntil vi får filtrene på riktig kurs igjen, og vi har fylt opp høydebassengene. Følg med på Facebook og hjemmesida vår om når restriksjonene lempes.
 

Etter dette ber vi likevel abonnentene i Inderøy vannverk på østsiden av Skarnsundet, til å tenke godt gjennom vannforbruket sitt. Bruk så lite vann som mulig ute. Respekter vanningsforbudet for plenvanning. Ikke la noe stå og renne. Ingen vanning med svetteslanger eller spreder. Kanskje kan du slå vannet i blomsterbedet i stedet for i oppvaskbenken? Kan man dra ned til stranda og bade og kjøle seg ned.
 

Det meste er bedre enn dårlig drikkevann eller mangel på vann.

Skjema