A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Oppvekstsenter Vest – brukermedvirkning

Etter oppstart med kickoff den 18. november på Utøy skole, starter en intensiv periode med brukermedvirkning. De neste to månedene skal Norconsult og kommunen samle inn innspill fra fremtidige brukere av det nye oppvekstsenteret, og dette vil danne grunnlaget for et skisseprosjekt som legges fram til politisk behandling i februar/mars 2020. Når funksjoner og innhold er vedtatt, vil det være vesentlig vanskeligere å få med sine behov og innspill. Det er altså nå man har mulighet til å komme med, og få vurdert, sine egne innspill og ideer til det nye oppvekstsenteret for Lyngstad, Mosvik og Utøy.

Det er opprettet en egen side for oppvekstsenteret på kommunens hjemmeside, med en egen stor blå knapp til venstre nedpå framsiden. Her finner man alle presentasjoner fra kickoff, studietur, fremlegg for politikken m.m. Her vil det og komme medvirkningsoppgaver som alle kan gjennomføre, og levere inn som innspill til prosessen. Man kan selvsagt og levere innspill uavhengig av disse oppgavene. Et eksempel på en av medvirkningsoppgavene er «Befaringsrapport» – Foreldre og barn besøker tomta utenfor skoletid, leker, utforsker, tar bilder, skriver en tekst, tegner og lar fantasien få spillerom. Medvirkningsoppgaver vil og bli sendt ut direkte til skolene og barnehagene, FAU, og lag og foreninger som har meldt seg.

Innspill sendes til sigrid.hestnes@norconsult.com og merkes med «Innspill Oppvekstsenter Inderøy»

Skjema