A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Fasade fra sør.png

Inderøy kommune er i gang med prosjekteringen av et nytt oppvekstsenter Vest i etterkant av oppvekstutredningen i 2018 og kommunestyrevedtak 22.mars 2019. I vedtaket ble det besluttet at Mosvik, Utøy og Lyngstad skole, samt Lyngstad og Utøy barnehage, skal sammenslås i et nytt Oppvekstsenter Vest.

Norconsult er engasjert som prosjekteringsgruppe, og skal lede kommunen gjennom et skisseprosjekt der man skal definere hvilke rom og funksjoner som skal inn i det nye oppvekstsenteret. Her blir det en intensiv fase med brukermedvirkning med ansatte, foresatte og lag og foreninger. Basert på alle innspill vil Norconsult presentere et skisseprosjekt for politisk behandling. Neste steg vil være et forprosjekt der man prosjekterer det vedtatte konseptet i større detalj. Etter en politisk behandling av forprosjekt med kostnadsoverslag, blir byggingen av senteret lagt ut på anbud, og byggestart på nyåret 2021 omtrent.

På denne siden vil det komme oppdateringer ettersom prosjektet går fremover.

 

Fasade fra sør.png

Inderøy kommune er i gang med prosjekteringen av et nytt oppvekstsenter Vest i etterkant av oppvekstutredningen i 2018 og kommunestyrevedtak 22.mars 2019. I vedtaket ble det besluttet at Mosvik, Utøy og Lyngstad skole, samt Lyngstad og Utøy barnehage, skal sammenslås i et nytt Oppvekstsenter Vest.

Norconsult er engasjert som prosjekteringsgruppe, og skal lede kommunen gjennom et skisseprosjekt der man skal definere hvilke rom og funksjoner som skal inn i det nye oppvekstsenteret. Her blir det en intensiv fase med brukermedvirkning med ansatte, foresatte og lag og foreninger. Basert på alle innspill vil Norconsult presentere et skisseprosjekt for politisk behandling. Neste steg vil være et forprosjekt der man prosjekterer det vedtatte konseptet i større detalj. Etter en politisk behandling av forprosjekt med kostnadsoverslag, blir byggingen av senteret lagt ut på anbud, og byggestart på nyåret 2021 omtrent.

På denne siden vil det komme oppdateringer ettersom prosjektet går fremover.

 


Oppdatert: 08.07.2020
fugleperspektiv fra sørvest

Kommunestyret vedtok å gå videre med Oppvekstsetner Vest

Forprosjektet er vedtatt.


Oppdatert: 24.08.2020
fasade fra sørøst fugleperspektiv

Kommunen har fått overlevert ferdig forprosjekt. Se hvordan det blir!

Forprosjektet er ferdig


Oppdatert: 09.07.2020
Fasade skisseprosjekt

Skisseprosjektet for Oppvekstsenter Vest behandles i Formannskapet 20. mars

Skisseprosjekt til politisk behandling

Fasade skisseprosjekt

Kommunen inviterer til et åpent informasjonmøte på Lyngstad samfunnshus

AVLYST - Åpent informasjonsmøte 11. mars om skisseprosjektet

Dette møtet avlyses pga. situasjonen rundt Korona-viruset, det vil bli lagt ut ekstra skriftlig informasjon i stede for infomøte. 

Rom og funksjonsprogram

Siste versjon av rom- og funksjonsprogrammet for oppvekstsenteret

Basert på innspill og brukermedvirkningen har Norconsult sendt over en ny versjon av rom- og funksjonsprogrammet for oppvekstsenteret.

BEfaring på tomt januar 2020

Stort oppmøte på tomta for oppvekstsenteret

Befaringsrapport tomt

Lørdag 11. januar ble det arrangert åpen fellesbefaring ved den nye tomta for Oppvekstsenter Vest ved Jætåsen.


Oppdatert: 19.02.2020
Grilling2

Lørdag 11. januar kl 12

Invitasjon til felles befaringsdag

Lørdag 11. januar kl 12 inviterer vi til felles befaring på oppvekstsentertomta ved Jætåsen. Rektor og prosjektleder stiller for å vise fram tomta og svare på eventuelle spørsmål. Vi satser på å få til bål, så ta med pølse, grillpinne og sitteunderlag. Fint vær er bestilt, med usikker leveringstid.


Oppdatert: 20.12.2019
Brukermedvirkning

Brukermøter - runde 1

Tirsdag 10. desember ble de første brukermøtene holdt på rådhuset. Det første styringsgruppemøtet ble og avholdt i forkant av brukermøtene. Det legges opp til totalt 3 runder med brukermøter der forskjellige grupperinger møter fra gang til gang.


Oppdatert: 20.12.2019
Mosaikk

Brukermedvirkning - oppgaver

Norconsult har laget materiale for bred brukermedvirkning. Her finner man oppgaver som alle brukerne av det fremtidige oppvekstsenteret kan gjennomføre, og sende inn som innspill til prosjektet. Jo tidligere jo bedre, og alle former for innspill er velkomne!