A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Visjonsbilde.png

Inderøy kommune er i gang med prosjekteringen av et nytt oppvekstsenter Vest i etterkant av oppvekstutredningen i 2018 og kommunestyrevedtak 22.mars 2019. I vedtaket ble det besluttet at Mosvik, Utøy og Lyngstad skole, samt Lyngstad og Utøy barnehage, skal sammenslås i et nytt Oppvekstsenter Vest.

Norconsult er engasjert som prosjekteringsgruppe, og skal lede kommunen gjennom et skisseprosjekt der man skal definere hvilke rom og funksjoner som skal inn i det nye oppvekstsenteret. Her blir det en intensiv fase med brukermedvirkning med ansatte, foresatte og lag og foreninger. Basert på alle innspill vil Norconsult presentere et skisseprosjekt for politisk behandling. Neste steg vil være et forprosjekt der man prosjekterer det vedtatte konseptet i større detalj. Etter en politisk behandling av forprosjekt med kostnadsoverslag, blir byggingen av senteret lagt ut på anbud, og byggestart på nyåret 2021 omtrent.

På denne siden vil det komme oppdateringer ettersom prosjektet går fremover.

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut