A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Blide ledere som gleder seg til barnehage- og skolestart

Oppvekstsenter Vest

Nå er det like før vi ønsker velkommen til barn, elever og foresatte i det nye oppvekstsenteret på Utøy.

I løpet av sommeren har inventar og utstyr fra Mosvik skole, Utøy skole og Lyngstad skole kommet på plass i det nye oppvekstsentret. Det samme har inventar og utstyr fra Utøy barnehage og Lyngstad barnehage. Alt i skjønn forening med nytt moderne og særdeles funksjonelt inventar og utstyr.

Oppvekst senter vest framstår som en moderne og samtidsorientert barnehage og skole som er tilrettelagt for å skape et innbydende, trygt og godt leike- og læringsmiljø for barn i alderen 0 til 16 år.

Alle lærere og pedagogiske ledere får egne arbeidsplasser. Der kan de forberede seg, samarbeide og samhandle om aktiviteter og undervisningsopplegg.

Styrer Bente Volan, rektor Åse Marie Hagen og prosjektleder Håvard Holmen har hatt hovedansvar for flyttesjauen i store deler av sommeren – i godt samarbeid med andre ansatte.

Det har vært mye jobb sier en samstemt ledergruppe, men vi har hatt det mye morsomt under flyttesjauen. Håvard sier: «Vi har fått flira mye, det er mangt som dukker opp etter mange 10 års drift i barnehage og skole😊»

Alle ansatte gleder seg til oppstart.

Barnehagen er klar til å ta imot 60 barnehagebarn med oppstart 10. august. Skolen starter 18. august, og har et elevtall på ca. 130 elever.

Skjema