A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skole

Oppvekstutredning - anbefaling ny oppvekststruktur

Rådmannens forslag til vedtak i saken kan leses i saksfremlegget, i tillegg ligger relevante dokumenter og alle høringsuttalelser i forbindelse med saken som vedlegg.

Saken ble behandlet i Hovedutvalg Folk, Administrasjonsutvalget og Formannskapet høsten 2018. Formannskapet vedtok 16.11.18 å utsette saken, vedtaket kan du lese her.   

 

Saksfremlegg Oppvekstutredning – anbefaling ny oppvekststruktur

 

Vedlegg:

Mandat for oppvekstutredning 2018

Politisk sak om valg av utredningsalternativer

Skisse nye skolekretsgrenser

Utredningsrapport fra Norconsult

Høringsdokument oppvekstutredningen - Flere dokumenter fra høringsrunden finner du her 

 

Høringsuttalelser:

Assistenter og fagarbeidere ved Lyngstad skole, SFO og barnehage

Bente Othelie Stokke

David Tomteberget

Elevrådet ved Utøy skole

FAU Mosvik skole

FAU Sakshaug skole

FAU Sandvollan barnehage

FAU ved Lyngstad og Utøy

Foreldre Utøy barnehage

Fra to besteforeldre

Gunhild Jenssen

Ingeborg Meslo Ulvin

Jorun og Oddvar Hallset

Lyngstad Samfunnshus

Maren Trondstad

Mona Lyngsmo Wågan

Nordøy Sanitetslag

Nordøy Grendelag

Nordøy IL

Pedagoger ved Mosvik skole

Pedagogisk personell ved Utøy skole og barnehage

Pedagogisk personale ved Lyngstad skole

Skolelederforbundet Inderøy

Stian Lillemark, Tonje H. Åsenhus, Mona W. Dahle og Snorre Gudmundsen

SU Inderøy ungdomsskole

SU Mosvik skole og barnehage

Tonje Westerhus

Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Inderøy

Uttalelse fra flere foreldre fra Utøy

Vuddu Grendalag

Skjema