A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Oppvekstutredningen

Skole

 

 

Formannskapet vedtok 22. januar 2019 følgende:

"Tilleggsrapporten legges ut på høring som forelagt. I denne sammenhengen legges også ut hovedrapporten på nytt. Dette for å tydeliggjøre sammenhengen mellom hoved- og tilleggsrapporten. Høringsperioden settes fra 22. januar til og med 12. februar 2019."

 

Saken skal videre behandles:

Hovedutvalg Folk, møte 12. mars

Administrasjonsutvalget, møte 13. mars

Formannskapet, møte 13. mars

Kommunestyret, møte 22. mars


Klikk på lenkene for å se møteinnkallinger/dokumenter (inkl. høringsuttalelser) i innsynsmodulen.

 

Tidligere publiserte artikler kan nås ved å gå inn i sidemenyen.

 

Høringsuttalelser som har kommet inn i høringsperioden (22. januar - 12. februar) kan også leses her:

Knut Arne Aasan

Kristin Sakshaug Kirknes

Bodil Oxaal Fossum

Pedagogiske personalet ved Sandvollan skole

Heidi og Arnt Stokke

Tonje Åsenhus og Stian Lillemark, Mona Dahle og Snorre Gudmundsen

Ragnhild Vennes

Nordøy IL

Julie Kristine Stokke

Samarbeidsutvalget ved Inderøy ungdomsskole

Mona Lyngsmo Wågan

Chrisina Wolan

Espen Kveli

Inger og Ola Tronstad

Grete Elnan

Kristianne Snerting og Tommy Bratberg

Kristin Gausen

FAU Sandvollan skole

Bjørg Snerting

Arne Aasan, Per Vennes, Carl Ivar von Kløppen og Gunnar Vikan

Kine Moe Bakstad

Arild Vang Pedersen og Ida Emile Vang Lange

FAU Sandvollan barnehage

Samarbeidsutvalget ved Lyngstad skole

Simon Kalseth, Benedicte og Karianne Ingvaldsen

Nordøy grendelag

Solveig og Reidar Pedersen

Ole Johan Jørstad og Ingeborg Ålmo

Lise Merethe og Morten Vegard Tiller

Anne Paula Hamstad

Anne Sissel og Terje Bekkevold

Marit Jørstad Farbu og Joakim Farbu

Renata og Erland Ulvin

Maren Tronstad

Espen Lilleby

Steffen og Maria Saxhaug

Hilde Farbu og Tore Myrslo

Småbarnsfamilie fra Mosvik

Foreldre ved Mosvik skole

David Tomteberget

Alice Tveit Wang og Ivar Wang

Sara og Morten Tesaker

Pedagogisk personell ved Utøy skole og barnehage

Maria Rønning Kilen

Anne Kathrine Norum Haugen og Kåre Jørgen Haugen

Eva Nilsen

Sissel Slapgård og Magne Rotmo

Nadja Gohle

Kari Fjerstad og Per Erik Vennes

Hege og John Erling Westerhus

FAU Mosvik

Styret i Inderøy SV

Andreas Oxaal Fossum og Sofie Thestesen

Anne Beate Gausen og Åge Tobias Moen

Hanna Kilen

FAU Lyngstad og Utøy

Utøy Grendalag

Åge Erlend Indahl og Elisabeth Fossum

H. Kjørvik

Laila og Lidvar Vang

FAU Lyngstad skole og barnehage

Inderøy kommunale foreldreråd

Bjørn Grønvik

Bjørg Helene Olsrud

Ansatte ved Mosvik skole

Olav Hallem

Anne Kjersti Bakstad og Espen Drevland Jensen

Brit Iren Snerting og Erling Ystgård

Andreas Hanssen Vang

Mosvik lag av LHL

Tips en venn  Skriv ut