A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Overformynderiet

Fra 1. juli 2013 fikk vi ny vergemålslov. For deg som er hjelpeverge er det viktige endringer du må vite om.

En viktig endring i reformen er at Fylkesmannen overtar som vergemålsmyndighet. Tidligere har det vært overformynderiene i kommunene som har hatt denne myndigheten. Selve vergemålsreformen er en verdireform, hvor det legges stor vekt på selvbestemmelse for den enkelte.

Les mer hos Fylkesmannen - Hovedside om Vergemål (Fylkesmannen.no)

Tips en venn Skriv ut

Skjema