A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Pågående prosjekter veg, vann og avløp

Sundsneset – oppgradering av veg, vann og avløpsnett

LzL 7Sur 4T 1sYAAAAAElFTkSuQmCC

Sundsneset står for tur for oppgradering av veg, vann, og avløpsnettet. Anlegget består av separering av ledningsanlegget på Sundsneset, det vil si bygge nye kloakkledninger og nye overvannsledninger til erstatning for den gamle fellesledningen. Den gamle vannledningen skal også skiftes ut. Prosjektet omfatter videre utskifting av forsterkningslag, bærelag og asfalt på vegene på Sundsneset. Eksisterende gatelys erstattes med nye.

Prosjektet har vært ute på anbud, og kommunen har inngått kontrakt med Letnes entreprenør as.

Framdrift:

Sundsnesvegen ferdigstilles i løpet av 2022. Asfaltering må kanskje utstå til vår 2023. De øvrige lednings- og veganleggene utføres etter nyttår med ferdigstillelse innen 01.06.23.

Sundnesvegen_I.png

Det er etablert riggplass på friarealet mellom Blåveisvegen og Kvitveisvegen.

Anleggsstart er satt til torsdag 01.09.22. Det vil da bli gjort noen forberedende arbeider.

Gravearbeidene i Sundsnesvegen starter mandag 05.09.22 ved Sundsnesvegen 21 (kumsett 15). Her har vi et lavbrekk på ledningene som gjør at dette er området vi må starte med. Vi vil deretter jobbe innover i Sundsnesvegen til friarealet bortenfor Sundsnesvegen 27 og ned mot sjøen. Dette er markert med grønn linje og nummer 1 på kartet.

Deretter blir det arbeid i Blåklokkevegen markert med rød linje og nummer 2 på kartet. 

Siste strekning i Sundsnesvegen er markert med blå linje og nummer 3 på kartet.

Entreprenør mener at dette vil gi det beste anlegget med minst mulig ulempe for beboerne langs vegen. Det blir likevel en periode der det ikke vil være mulig med biladkomst på strekningen Sundsnesvegen 21 til 37 når grønn ledningsstrekning bygges. Vi håper dette arbeidet kan gjøres unna på en uke. Vi anbefaler å parkere på Sundsand i denne perioden.

Det vil ikke være mulig å kjøre inn større biler i Sundsnesvegen i anleggsperioden. Personbiler kan kjøre via Blåklokkevegen når strekning 1 og 2 er unnagjort.

Avfall må kjøres/bæres til felles avfallsdunker som er plassert på fellesområdet mellom Blåveisvegen og Kvitveisvegen (gjelder ikke Blåveisvegen og Kvitveisvegen).

Vi vil informere nærmere med skriv i postkassen til alle som blir direkte berørt i de ulike byggefasene.

Sundnesvegen_II.png

Vi anbefaler at dere følger med på denne siden som oppdateres fortløpende.

Vennesborg - Bygging av ny veg og parkeringsplass- samt oppgradering av overvannssystem og vann- og kloakkledninger