A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Anders M. Kvam og Ida Stuberg

Partnerskapsavtale Straumen

Inderøy kommune, næringslivet på Straumen og Nord-Trøndelag fylkeskommune er nå i ferd med underskrive en partnerskapsavtale som skal gjøre Straumen til et enda mer attraktivt kommunesentrum. «Sentrumutvikling Straumen» er overskriften på partnerskapsavtalen, som har sin bakgrunn i samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020. Straumen Velforening har også underskrevet partnerskapsavtalen.

Den underliggende intensjon er å styrke Straumen som sentrumsområde/kommunesenter  - som ledd i en samlet innsats for å styrke vår kommunes attraktivitet som sted for å bo og etablere næring. Prosjektet skal understøtte Inderøy kommunes profil som en oppvekst og kulturkommune og med en sterk næringsprofil.

Håvard Gausen og Ida Stuberg

 

 

 

Håvard Gausen fra Inderøy slakteri og ordfører Ida Stuberg

       

Skjema