A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Planleggingsdag_12082019_I

Planleggingsdag i AKSET 12. august

Første planleggingsdag for skoleåret 2019-2020 ble viet Fagfornyelsen.

Alle ansatte i grunnskolen i Inderøy, Steinkjer og Verran deltok sammen med ansatte fra PPT, Inderøy vgs, Inderøy kulturskole – til sammen ca. 640 personer. Samlingen var et DeKom -samarbeid mellom Inderøy, Steinkjer og Verran. (DeKom: desentralisert kompetansenettverk for grunnskolen)

Eli Gundersens foredrag hadde følgende tittel:

Å planlegge for framtiden - fagfornyelsen med vekt på formålsparagrafen og overordna del

 

Eli arbeider som veileder i Utdanningsdirektoratet. Hun har vært skolesjef i Stavanger kommune i 13 år, avdelingsleder på kommunenivå i Sandnes kommune, leder og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og lærer både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Eli har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og er også utdannet lærer. Hun har sittet i Ludvigsen-utvalget og benyttes en del som foreleser om «Fremtidens skole».

 

Eli brukte mye tid på formålsparagrafen og verdiene i Overordnet del.

Hun ga bl.a. anbefalinger til skolene/rektorene om hvilke kapittel i Overordnet del de burde prioritere.

Stikkord for øvrig:

·       Kom i gang! Bruk handlingsrommet

·       Analyse på skolene. Diskutere, forankre, beslutte

·       Viktigheten av positivt elevsyn

·       Vurderingsarbeid

·       Kompetansebegrepet

·       Kompetansebehov framover

·       Dybdelæring

·       Tverrfaglige tema

·       Omdømmebygging

 

Planleggingsdag_12082019_II.jpg

Skjema