A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skarnsundbrua sett fra Kjerringvika.

Planstrategien på plass

Inderøy kommunestyre har vedtatt planstrategien for nykommunen. Løpet er med dette lagt for de planprosesser som skal foregå i kommunen de neste fire årene.

Klikk på kobling for å lese vedtatt planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

"Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi.
 
Forslaget til planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-13, Utarbeiding av planprogram.
 
Ved oppstart av planarbeid tar formannskapet stilling til om det skal arrangeres temamøter
 
Pkt 5.3, Klima og miljø i Planstrategi:
Det utarbeides en utredning av tilbringertjeneste. Tjenesten tilpasses togavgangene. Dette er tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og fra kommunen.
 
Nytt pkt. 5.4, Universell utforming.
Pkt. 5.4, Kommunalteknikk, pkt. C Tiltaksplan for kommunale bygg:
Tiltaksplan for kommunale bygg gjennomføres våren 2013."
 
Vedtaket av planstrategi innebærer at løpet nå er lagt for hvilke planprosesser som skal gå i kommunestyreperioden vi nå er inne i.
 
Vedtaket av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel legger føringer for innhold og prosess knyttet til utarbeidelsen av ny kommuneplan, både samfunnsdelen og arealdelen.  

Skjema