A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
AKSET

Planverk om AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunns strategiske plan for 2018-2023 ble politisk behandlet i Hovedutvalg FOLK og kommunestyret i juni 2018.

Plan for involvering av grendeskoler i AKSET kultur- og skolesamfunn er utarbeidet av prosjektleder for AKSET i samarbeid med rektorgruppen i Inderøyskolen. Les mer om planene her: 

 

 

Strategisk plan for AKSET kultur- og skolesamfunn 2018-2023

Strategisk plan for AKSET kultur- og skolesamfunn er utarbeidet av Samarbeidsorganet i AKSET våren 2018. Den ble politisk behandlet i Hovedutvalg FOLK og kommunestyret i juni 2018.

 

Planen synliggjør mål og retning for AKSET for perioden 2018-2023. Den har to deler: en overordnet del med fem retningsmål, og en handlingsplandel med tiltak. Handlingsplandelen beskriver ansvarsfordelingen i Samarbeidsorganet og har til hensikt å fungere som et virkemiddel for å nå målsettingene.

 

Strategisk plan bygger på kommunens overordnede og gjennomgående visjon – «Best i lag» som beskriver en ambisjon og en arbeidsmåte som omfatter gjennomgripende samarbeid og samhandling. Planen bygger også på Trøndelag fylkeskommunes visjon – «Vi skaper historie» som ble vedtatt av fylkestinget desember 2017. Visjonen skal ha betydning både for ansatte i deres arbeidshverdag og for alle som bor i Trøndelag.

 

Strategisk plan er i tillegg forankret i en rekke andre planverk og utredninger slik at satsningen i AKSET er i tråd med øvrige vedtatte satsningsområder innenfor det kommunale/fylkeskommunale systemet.

Planen kan du lese her

 

Plan for involvering av grendeskoler i AKSET kultur- og skolesamfunn

Planen er utarbeidet av prosjektleder for AKSET i samarbeid med rektorgruppen i Inderøyskolen. Den har til hensikt å innarbeide en samholdskultur med samhandling mellom skolene både på kort og på lengre sikt.

​Planen kan du lese her

Skjema