A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Bistand og omsorg

InderøyheimenEnheten Bistand- og omsorg tilbyr tjenester i sykeheim og hjemmetjenester. Hjemmetjenester er en samlebetegnelse for hjemme-sykepleie og hjemmehjelp og tilbys alle hjemmeboende inkludert omsorgsleilighetene. Vedtak fattes etter lov om kommunehelsetjeneste eller lov om sosiale tjenester.
 
 
 
 
 
 
Enhetsleder er Per Arne Olsen.
Sykeheimen og hjemmetjenestene har samme adresse: Meieribakken 7, 7670 Inderøy.
Inderøyheimen
 
Målsetting: Aktivt bo- og behandlingssenter for beboerne.
Inndelt i fem grupper. Har totalt 40 plasser, kun enerom.
 
 
 
Hjemmetjenestene
Målsetting: Innbyggere i alle aldre med særlig hjelpebehov skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig og føle sosial og helsemessig trygghet.
Inndelt i hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
 
Hjemmetjenestene ivaretar heldøgnstjenester også i omsorgsleilighetene på Næss og Inderøyheimen i tillegg til Lautan.
 
 
 
 
Ledere med telefonnummer og epostadresser:
Navn Funksjon Telefon Epostadresse
Per Arne Olsen Enhetsleder

74124349

45511210

per-arne.olsen@inderoy.kommune.no

Jorid Melhus    

Tjenesteleder,hjemmetjenesten

74124356 jorid.melhus@inderoy.kommune.no

Heidi Wennes

Tjenesteleder, sykeheimene

74124517

heidi.wennes@inderoy.kommune.no
Randi Fredly avd.sykepleier, hjemmetjenesten 74124131 randi.fredly.berg@inderoy.kommune.no
Grete Neergård avd.sykepleier,hjemmetjenesten 74124130 grete.neergard@inderoy.kommune.no
Torill Gullberg Røli avd.sykepleier, Inderøyheimen 74124120 torill.gullberg.roli@inderoy.kommune.no
Inger Margrethe Indgul Vatn avd.sykepleier, Mosvik sykeheim 74124562 inger.margrethe.indgul.vatn@inderoy.kommune.no
 
 
Kontaktinformasjon forøvrig:
Sted Telefonnummer
Telefon omsorgsleiligheter Næss
74124393
Telefon omsorgsleiligheter Inderøyheimen 74124376
Telefon Lautan 74124346
Mobiltelefoner hjemmesykepleien 95083488/95083489
Telefon sykeheimen 74124120
 

For spesielle tjenester, søknader etc., ta kontakt på telefon 74124351/66

Tips en venn Skriv ut

Skjema