A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Presentasjon av sykefraværsprosjektet ledersamling i august 2019

Her finner du rådmannens presentasjon av sykefraværprosjektet i første ledersamling 22. og 23. august 2019.

Sykefraværsprosjektet i Inderøy kommune.pptx

Skjema