A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Presisering om hytterenovasjon

Innherred Renovasjon har gitt følgende presisering om hytterenovasjon.

Ved avvikling av returpunkt for hytterenovasjon på Sundsøya ble det satt ut et skilt med henvisning til andre returpunkt. Der ble Rolshamn nevnt som alternativ. Dette er feil stedsangivelse. I Rolshamn er det ingen returpunkt for hytter til allmenn bruk, kun private containere for utleiehytter. Disse containere må ikke benyttes av andre.

Det finnes en liten avfallsbeholder for hytter ved Haugdalen, Inderøyvegen 412, som feilaktig har blitt benevnt Rolshamn. Denne kan benyttes av hytteeiere i området, men har liten kapasitet så vi anbefaler ikke denne som et fullstendig alternativ til Sundsøya. Bruk gjerne våre andre returpunkt i kommunen:

Returpunkter for hytterenovasjon er markert med «H» i kartet. Hytteeiere kan også benytte våre gjenvinningsstasjoner («G») og returpunkt for glass- og metallemballasje («R»).

 

Klikk her om du ønsker å besøke nettsiden til Innherred Renovasjon.

Skjema